iblis

1 İsim

Şeytan

Kötü, düzenci

Cümle 1: Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah... - A. İlhan