icap

1 İsim

Gerek, gereklik, ister, lüzum

Cümle 1: Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lâzımdı. - R. N. Güntekin

Olumlama