idadî

1 İsim

Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad