idame etmek

1

sürdürmek, devam etmesini sağlamak