ifşa etmek

1

gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek

Cümle 1: Sırrı ifşa etmediyse ne yapmışlar? - R. H. Karay