ifraz

1 İsim

Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması

Salgı