iftira

1 İsim

Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan

Cümle 1: Kim bilir sizi de buraya hangi iftira ile tıktılar? - H. Taner