ihlâs

1 İsim

Temiz sevgi ve yürekten bağlılık

Saf ibadet