ihtiyaç

1 İsim

Gerekseme, gereksinme

Cümle 1: Oyun, çocuklar için bir ihtiyaçtır. Cümle 2: Birbirlerine karşı duydukları ihtiyacı, utanılacak bir zaaf gibi, gizli tutmaya uğraşmışlardı. - R. N. Güntekin

Güçlü istek

Cümle 1: Şefkatten ölecek derecede hisli, içli bir hâlde bağrıma basmak ihtiyacında idim. - R. H. Karay

İhtiyaç duyulan şey

Cümle 1: Her türlü ihtiyacımı babam karşılıyor.

Yoksulluk, yokluk

Cümle 1: İhtiyaç adamcağızın belini büktü.