iktiran

1 İsim

Yaklaşma

(bir yere) Ulaşma, erişme