ilâhi

1 Ünlem

"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir

Cümle 1: İlâhi çocuk, ne yapıyorsun! Cümle 2: İlâhi Eda abla, güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen? - N. Cumalı

2 Sıfat

Tanrı'ya özgü, tanrısal

Cümle 1: Bakınız ki, yalnız Allah'tan olan ve ilâhî olan ümidiniz ölmesin! - R. E. Ünaydın

Çok güzel, mükemmel

Cümle 1: Minarecilikte biz gerçekten ilâhî bir hüner göstermişizdir. - R. H. Karay

İsim

Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım

Cümle 1: Bütün gün genç kızlar ilâhîler söylemişlerdi. - Ç. Altan