ilelebet

1 Zarf

Sonsuzluğa değin, sürgit

Cümle 1: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. - Atatürk