ilericilik

1 İsim

İlerici olma durumu, ilerici davranış