ilgi göstermek

1

ilgisini esirgememek, belli etmek