ilkel

1 Sıfat

İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif

Cümle 1: İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel plânda kalmış menfaatleri var. - Ç. Altan

Zaman bakımından en eski olan, iptidaî, primitif

(sanatta) Yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif

İsim

Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad

Sıfat

Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz