inançsız

1.Sıfatİnancı olmayan, imansız, itikâtsız

Son Arananlar

methetme17:52:49
Methetmek işi
dal17:52:36
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
KLÜZ17:52:34
Kısık
seramik17:51:56
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
vida17:51:40
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
katkı17:51:14
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Patinaj17:50:50
Patenle kayma işi
ah17:50:30
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
kurumlu17:50:18
Kurum (II) tutmuş olan
kepaze17:50:00
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
açı ölçüm17:50:00
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
işleme17:49:54
İşlemek işi
kumaşçı17:49:51
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
isal17:49:24
Ulaştırma
Mendirek17:49:24
Dalgakıranla yapılmış liman
kabul etmek17:49:23
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
Rengarenk17:49:20
Çeşitli renkleri olan, renk renk
dokunum17:49:17
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
TRE17:49:15
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
yapma17:49:13
Yapmak işi
çepçevre17:49:06
bk. çepeçevre
snop17:48:40
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
ilham perisi17:48:39
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
politika17:48:31
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
aşama sırası17:48:26
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
Ulvi17:47:31
Yüce
Mu17:47:28
bk. mı / mi
KES17:47:22
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
alkali17:47:20
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
ekşimek17:47:19
Mayalanmak
çöven17:47:07
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
arılama17:47:01
Arılamak işi, tenzih
Re17:46:58
Renyum"un kısaltması
Tavşan17:46:58
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
bedavacı17:46:56
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
emmi17:46:55
Amca
fesh etmek17:46:48
bk. feshetmek
ökse otu17:46:46
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
anyon17:46:44
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
yaka17:46:44
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
zamklı17:46:41
Üstüne zamk sürülmüş
KARAVANA17:46:40
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
gümüşlü17:46:27
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
yetişme17:46:20
Yetişmek işi
karaburçak17:46:17
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
serbestlik17:45:45
Serbest olma durumu
oy vermek (veya oyunu kullanmak)17:45:38
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
bilyeli17:45:28
Bilyesi olan
MAZBATA17:45:20
Tutanak
Karşıt17:45:20
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
takdim17:45:18
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
saptama17:45:17
Saptamak işi, tespit
koygun17:45:15
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
balotaj17:45:12
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
binek atı17:45:12
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Tart17:45:04
Kovma, çıkarma
Payanda17:44:52
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
ülkücülük17:44:50
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
bağıntıcılık17:44:48
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
bahtiyar17:44:47
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
variyet17:44:43
Varlık, zenginlik
mukallit17:44:43
Taklitçi
Trajik17:44:40
Trajedi ile ilgili
Suyolu17:44:39
Sutaşı
Miralay17:44:37
Albay
pikrik asit17:44:37
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
KISIRLIK17:44:22
Kısır olma durumu
müspet ilimler17:44:20
Pozitif bilimler
merhum17:44:18
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
hayırlı (veya hayırlısı) olsun17:44:16
iyisi, hayırlı olanı olsun
Şekva17:44:12
Yakınma, sızlanma, şikâyet
yan tutmak17:44:11
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)17:44:08
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
Remiz17:44:08
Sembol, rumuz
nedensellik17:44:07
Nedensel olma durumu, illiyet
taydaş17:44:02
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
dayıoğlu17:44:00
Dayının oğlu, dayızade
hak yolu17:43:59
Doğruluk, doğru yol
alabora17:43:57
Geminin devrilecek kadar yan yatması
FİNAL17:43:50
Sona eren, biten
terbiyeli17:43:47
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
SES17:43:37
Kulağın duyabildiği titreşim
Hayırsever17:43:35
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
diretme17:43:35
Diretmek işi, inat
tarımsal17:43:30
Tarımla ilgili, ziraî
amabile17:43:18
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
kezzap17:43:14
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
bankiz17:43:13
Buzla
atımcı17:43:11
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
bildirme kipleri17:43:11
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
buyurma17:43:05
Buyurmak işi
ışın bilimi17:42:49
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
amber balığı17:42:45
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
havale17:42:44
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
Amirce17:42:40
Amire yakışır biçimde, amir gibi
üleş17:42:36
Pay
hassas17:42:36
Duyum ve duyguları algılayan
maltoz17:42:30
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
pervane balığı17:42:27
Ay balığı
işmar17:42:21
El, göz veya baş ile yapılan işaret
Taş devri17:42:11
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
mimlenme17:42:05
Mimlenmek işi
kaldırıcı17:42:04
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
rehberlik17:42:03
Kılavuzluk
çalımlı17:42:02
Gösterişli, kurumlu
nezaket göstermek17:42:00
davranışlarda nazik olmak
emperyalist17:42:00
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
kalça17:41:59
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
lavaj17:41:56
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
izci17:41:53
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
Pasaklı17:41:52
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
sıkılgan17:41:51
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
küçültmek17:41:23
Değerini ve onurunu azaltmak
Şiraze17:41:03
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
nihilist17:40:59
Nihilizm yanlısı
Yabani17:40:59
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
ÖNEMSİZ17:40:55
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
Seyrüsefer17:40:48
Gidiş geliş, trafik
maddiyat17:40:44
Madde ile ilgili şeyler
ah çekmek17:40:41
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
Hayır17:40:27
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
TURFANDA17:40:21
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
pay etmek17:40:19
bölüşmek, üleşmek
su bilimci17:40:12
Su bilimi uzmanı, hidrolog
amnezi17:40:12
Hafıza kaybı, bellek yitimi
Pak17:40:04
Temiz
fildişi17:39:56
Fil dişinin donuk beyaz rengi
başkatip17:39:54
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
aşağılanmak17:39:24
Aşağı duruma düşürülmek
Çırağ17:39:04
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık