intak

1 İsim

Konuşturma söyletme

Kişileştirilen varlıklara, hayalî yaratıklara söz söyletme sanatı, dillendirme