intizar

1 İsim

Bekleme, gözleme

Cümle 1: Hastahanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti. - Y. K. Karaosmanoğlu

İlenme, beddua, inkisar