irade yitimi

1.İsimKarar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi

Son Arananlar

irade yitimi13:53:04
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
bağırıp çağırmak13:53:04
öfkeyle bağırmak
dağ tavuğu13:52:45
bk. çil (I)
TALYUM13:52:30
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
canlandırmak13:52:28
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
gemi enkazı13:52:15
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
İstek13:52:13
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
Statolit13:52:09
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
YABANİ TURP13:52:02
Yaban turbu, acırga
tayin edilmek13:51:59
atanmak
aşama sırası13:51:58
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
kapitalist13:51:57
Sermayedar, ana malcı
eskiz13:51:56
Taslak
kristal13:51:56
Billûr
kaleme almak13:51:55
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
saman rengi13:51:47
Açık, soluk sarı renk
tarikat13:51:39
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
kıskançlık13:51:28
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
Rezillik13:51:24
Rezil olma durumu, rezalet
deneme13:51:24
Denemek işi, sınama, tecrübe
Tırnaklamak13:51:16
Tırnaklarını geçirerek yolmaya, kazımaya veya çekmeye çalışmak
ceza13:50:59
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
yerleşim13:50:55
Yerleşme, iskân
laf13:50:46
Söz, lâkırdı
eş yükselti13:50:39
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
Müsavi13:50:10
Eşit, denk
rate13:50:07
Büyük fare
Pulluk13:50:03
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
ziraat13:49:56
Çiftçilik, tarım
zikir13:49:44
Anma, söyleme, sözünü etme
KOMÜNİKASYON13:49:42
İletişim, haberleşme
Muhasip13:49:41
Sayman, muhasebeci
BAŞARISIZ13:49:41
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
küpeşte13:49:37
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
yaralanma13:49:34
Yaralanmak işi
tahıl13:49:22
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
nöbet13:49:20
Sıra, keşik
ibra13:49:19
Aklama, temize çıkarma
sentez13:49:15
Birleşim
özleme13:49:11
Özlemek işi, iştiyak
sam13:49:06
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
salim13:49:00
Esen, sağlam
taka13:48:56
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
remil13:48:48
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
HIYANET13:48:46
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
Şamdan13:48:19
Üzerine mum yerleştirilen destek
pipi13:48:18
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
romen13:48:15
Roma halkından olan kimse
DÜNYA13:48:14
Üstünde yaşadığımız gök cismi
perakende13:48:03
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
riyaset13:48:01
Başkanlık
pençe13:47:52
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
asit fenik13:47:46
bk. fenol
peleng13:47:46
Panter
hacir13:47:42
Kısıt, kısıtlılık
pelemir13:47:37
bk. belemir
pedal13:47:29
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
kalitesiz13:47:20
Niteliksiz
pedagojik13:47:15
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
rahatlama13:47:13
Rahatlamak işi
Otama13:46:52
Otamak işi, tedavi
kumru13:46:48
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
kumla13:46:41
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
engebeli13:46:39
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
kumandan13:46:36
Komutan
kum fırtınası13:46:29
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
DİASPORA13:46:28
Kopuntu
kapitone13:46:24
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
kekre13:46:21
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
Peygamberlik13:46:17
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
papağanlar13:46:17
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
ocak13:46:15
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
rölyef13:46:14
Kabartma
egzotik13:46:13
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl
TEORİ13:46:12
Kuram, nazariye
arış13:45:55
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
kabak13:45:49
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
hint kamışı13:45:45
Bambu
İÇTENSİZ13:45:43
İçten olmayan, samimiyetsiz
sümük13:45:42
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
okuma yitimi13:45:41
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
bildirim13:45:41
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
hilâl gibi13:45:36
ince ve düzgün (kaş)
müsvedde13:45:28
Yazı taslağı, karalama
gizleme13:45:28
Gizlemek işi
OYUN13:45:26
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
gizil13:45:19
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
geri çekilme13:45:10
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
gereği gibi13:44:58
nasıl olması gerekli ise öyle
gereç13:44:46
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
cura13:44:39
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
andaç13:44:38
Ajanda
gerekçe13:44:36
Gerektirici sebep, esbabımucibe
bunaltı13:44:34
Sıkıntı, iç sıkıntısı
kenar13:44:34
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
PATA13:44:33
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
Elverişli13:44:32
Uygun, işe yarayan, müsait
Erken13:44:32
Zamanın ilerlememiş bir anında
Mâşuk13:44:32
Sevilen, âşık olunan (erkek)
Kirmen13:44:32
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
diş taşı13:44:27
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
garaz (veya garez) bağlamak13:44:23
birine karşı düşmanlık beslemek
fotoğrafçılık13:44:18
Fotoğraf çekme yöntemi
felsefî13:44:10
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
turşu suyu13:44:05
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
elik13:44:04
Dağ keçisi, yaban keçisi
medenilik13:43:58
Uygarlık
Şapka13:43:47
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
başlangıç13:43:38
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Niyaz13:43:34
Yalvarma, yakarma
hara13:43:33
At üretilen çiftlik, aygır deposu
başlama13:43:27
Başlamak işi
başköşe13:43:21
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
başkumandan13:43:09
Başkomutan
alabalık13:43:04
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
akışkan13:42:57
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
ezoterik13:42:52
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
ERGENE13:42:51
Maden yeri
akıntı13:42:49
Akmak işi
Ergi13:42:44
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
akbalık13:42:41
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
akaçlama13:42:28
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
isal13:42:28
Ulaştırma
Düş kırıklığı13:42:21
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
akaç13:42:20
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
akan yıldız13:42:10
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
VECİZ13:41:59
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
Tokmak13:41:53
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
Titreşim13:41:45
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
sokum13:41:44
Lokma