irfan

1 İsim

Bilme, anlama, sezme, kültür

Cümle 1: Zira onun irfan seviyesi hakkında malûmatım pek azdır. - R. H. Karay

Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık