ise

1

Cümle 1: Şimdi ise bu durumuyla bütün eşyaları yabancı, anlamsız, soğuk geliyordu ona. - N. Cumalı