ıskonto

1 İsim

İndirim, tenzilât

Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması, kırdırma

Senedin saymaca değeri üzerinden yapılan indirim

(söz için) Bir bölümünü söylenmemiş sayma

Cümle 1: Bu sözleri iskonto ile dinle.

2 İsim

bk. ıskonto