ıstanbulin

1 İsim

bk. istanbulin

2 İsim

Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi