istek

1 İsim

Bir şeye duyulan eğilim, arzu

Cümle 1: Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu. - Ç. Altan

Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep

Cümle 1: Bu adamın istekleri bitmiyor.

İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.Türkçede bu kip fiil kök veya gövdesine -a/-e eki getirilerek kurulur

Cümle 1: Göreyim, göresin, göre.

Belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu