istifade etmek

1

yararlanmak

Cümle 1: Biz yağmur birikintilerinden istifade etmiştik. - F. R. Atay Cümle 2: Kocasının bulunmamasından istifade ederek sevdiği delikanlı ile kır sefasına çıkmıştı. - R. H. Karay