istihraç

1 İsim

(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama