iterbiyum

1 İsim

Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb