iyi niyet

1 İsim

Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet

Cümle 1: Bu gibi durumlarda, bütün iyi niyetine rağmen başka türlü harekete imkân bulamıyordum. - Y. K. Karaosmanoğlu