izci

1 İsim

İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf

Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek, ruhça ve bedence güçlendirilmek için kamplarda ve okullarda eğitilen genç

Cümle 1: Tam bu sırada, sokağın başından bir izci alayı sökün etti. - Y. K. Karaosmanoğlu