izmarit

1 İsim

İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir

İçilmiş sigara artığı

Cümle 1: Kiminiz de kat çıkacak diye, izmarit toplar gibi boyuna gazete kuponu toplarsınız. - Ç. Altan