kök boyası

1.İsimKök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
Bu bitkinin köklerinden elde edilen kırmızımsı sarı bir boya, kök kırmızısı, alizarin

Son Arananlar

enerji10:05:06
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
artı uç10:05:06
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Leyli10:05:00
Yatılı
can sıkıntısı10:05:00
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
empoze10:04:50
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
abartı10:04:47
Abartma, mübalâğa
Selenyum10:04:43
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Hakim10:04:41
Bilge
plasenta10:04:27
Etene, son, meşime
ciddiye almak10:04:25
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
YALIN10:04:23
Alev
Aralık10:04:15
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
nokta10:04:10
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
dide10:04:09
Göz
mühendis10:04:09
Mühendislik mesleğinden olan kimse
jargon10:04:08
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
çalap10:04:07
Tanrı
DONUK10:04:05
Parlaklığı olmayan, mat
boşuna10:04:04
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
KART10:04:03
Gençliği ve körpeliği kalmamış
tabaklanma10:04:01
Tabaklanma işi
tropik kuşu10:04:00
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
fidanlık10:03:59
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
Nektar10:03:59
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
Eder10:03:57
Fiyat, paha
tibet öküzü10:03:53
Yak, Tibet sığırı
bir arada10:03:27
Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak
fizik10:03:26
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
Ağır10:03:24
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
ESNASINDA10:03:23
Sırasında, olduğu anda
KIDEM10:03:15
Bir görevde rütbece eskilik
Özellikle10:03:07
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
abla10:03:06
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
sepici10:03:05
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
SEYYAR SATICI10:03:05
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
cima10:03:00
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
velinimet10:02:58
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
tutarık10:02:55
bk. tutarak
dam10:02:49
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
esenleme10:02:47
Esenlemek işi, selâm
Miyar10:02:34
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
nehari10:02:29
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
peridot10:02:12
Olivin
mavikantaron10:02:07
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
TOP MERMİSİ10:02:05
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
Kalsiyum10:02:01
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
beyin zarı10:01:46
Beyni üst üste saran zar, korteks
içindekiler10:01:37
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
ima10:01:28
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kinetik10:01:23
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Mum10:01:23
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Kumuk10:01:21
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Harp10:01:10
Savaş
sos10:01:03
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Yetersiz10:00:44
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Mor10:00:38
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
uyuklama10:00:38
Uyuklamak durumu
herek10:00:31
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ıtırlı10:00:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
fen bilimi10:00:03
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
idam cezası10:00:02
Ölüm cezası
ARNİKA10:00:02
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
ıslahat10:00:00
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
trigonometri09:59:49
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
doğaçlama tiyatro09:59:45
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
us09:59:39
Akıl
antrenman09:59:37
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
cıyaklama09:59:25
Cıyaklamak işi
enjektör09:59:24
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
yönlendirme09:59:22
Yönlendirmek işi
tugay09:59:14
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
meçhul09:59:12
Bilinmeyen, bilinmedik
ikramiye09:59:11
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
yaz09:59:10
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
ısıölçer09:59:08
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
dalma09:58:48
Dalmak işi
Otomatik09:58:39
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Kama09:58:13
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
CEZRİ09:58:13
Köklü, kökten, temelden, radikal
hoyuk09:58:06
Bostan korkuluğu
SARAY09:58:04
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
nöbetleşme09:58:04
Nöbetleşmek işi
manidar09:57:59
Anlamlı olan, manalı
cariyelik09:57:44
Cariye olma durumu
niyet09:57:31
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
SOYGUNCULUK09:57:30
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Eldiven09:57:15
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
w09:57:10
Volfram"ın kısaltması
süzgeç09:57:07
Sıvıları süzmeye yarayan araç
komuta09:57:04
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bir güzel09:56:57
Çok iyi, iyice
SÜTUN09:56:55
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
Yont09:56:54
Başıboş hayvan
gereği gibi09:56:53
nasıl olması gerekli ise öyle
ötleği09:56:51
Bir cins kartal
Birey09:56:49
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
El gün09:56:41
Başkaları, yabancılar
arkasından koşmak09:56:41
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
BIRAKMA09:56:39
Bırakmak işi
kapçık09:56:39
Küçük kap
uzlaşmalı09:56:37
Aralarında uzlaşma bulunan
ÖNGÖRÜ09:56:37
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
idame etmek09:56:36
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
elgin09:56:35
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
Kürek09:56:35
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kötülük09:56:33
Kötü olma durumu
deneyci09:56:31
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
merhamet09:56:30
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
şakacı09:56:29
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
otarsi09:56:27
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
yorumlanma09:56:23
Yorumlanmak işi
yapıt09:56:21
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
başkan09:56:19
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
şüpheli09:56:17
Kuşkulu
Alçalma09:56:15
Alçalmak işi, inme
kolit09:56:13
Kalın bağırsak iltihabı
incir kuşu09:56:11
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
hedef almak09:56:10
bk. nişan almak
09:56:09
bk. tüh
kanı temizlenmek09:56:07
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
mümtaz09:56:06
Seçkin
Yalan09:56:05
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Amin09:56:03
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
azarlama09:56:03
Azarlamak işi, paylama
alabalık09:56:01
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
SİNAGOG09:55:59
Yahudi tapınağı, havra
İşveren09:55:58
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
NİKAH09:55:57
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Gaseyan09:55:55
İç bulantısı
XE09:55:53
Ksenon"un kısaltması