köken bilimci

1 İsim

Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog