küfür küfür

1 Zarf

(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek

Cümle 1: Rüzgâr küfür küfür esiyor.