kış

1 İsim

(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi

Cümle 1: Kış geceleri uzun olur. Cümle 2: Bir kış günüydü ama şıkır şıkır güneşli bir kış günüydü. - Sait Faik Abasıyanık Cümle 3: Kıştı. Yerler iki karış kar tutmuştu. - T. Buğra

Çok soğuk hava

2 Ünlem

Tavuk gibi kümes hayvanlarını kovalamak için çıkarılan ses