kırkma

1 İsim

Kırkmak işi

Ucu kesilip alnın üstüne bırakılan saç