kısa kafalı

1 Sıfat

Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal