kısa kafalı

1.SıfatKafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal

Son Arananlar

kısa kafalı21:18:13
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
ustalaşma21:18:03
Ustalaşmak durumu
retorik21:17:56
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
belde21:17:50
Şehir
güneğik21:17:33
Hindiba
ersatz21:17:30
bk. erzatz
TEHİR21:17:21
Sonraya bırakma, erteleme
ince bağırsak21:17:20
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
sedef otu21:17:12
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
sofra örtüsü21:17:00
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)21:16:53
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
hamsi21:16:45
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
film21:16:41
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
Sıska21:16:30
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
Arama21:16:26
Aramak işi, taharri
bulgu21:16:21
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
evin21:16:05
Bir şeyin içindeki öz, lüp
çamur deryası21:16:03
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
oramirallik21:15:40
Oramiral rütbesi
büyücü21:15:38
Büyü yapan kimse, sihirbaz
AYRILMA21:15:30
Ayrılmak işi
Bembeyaz21:15:26
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
kekeç21:15:14
Kekeme
çöküm21:15:09
Çökme biçimi, inhitat
AKIŞKAN21:14:53
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Limit21:14:51
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
Ani21:14:49
Bir anda oluveren, apansız
lik21:14:47
bk. -lık / -lik
sevecen21:14:45
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
kasetçalar21:14:20
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
teker teker21:14:17
Birer birer, ayrı ayrı
ezici21:14:14
Ezmek işini yapan
tellâllık21:14:09
Telâllın yaptığı iş
dirice21:14:08
Biraz diri
akademisyen21:13:46
Akademi üyesi
ziraatçılık21:13:34
Tarımcılık
taksalı21:13:28
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
ihtiraslı21:13:27
Aşırı istekli
cühela21:13:07
Bilgisizler, cahiller
kanaat getirmek21:13:01
kanmak, aklı yatmak, inanmak
Çapul21:13:00
Yağma, talan, plâçka
müstemlekecilik21:12:51
Sömürgecilik
alım satım21:12:50
Satın alma ve satma işi, alış veriş
mışıl mışıl21:12:45
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
ARGAÇLAMA21:12:44
Argaçlamak işi
müteaddit21:12:23
Çok, birçok
macun21:12:14
Hamur kıvamına getirilmiş madde
sünnet21:12:06
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
şişman21:11:47
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
hisse senedi21:11:31
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
kayın21:11:23
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
aç gözlülük21:11:20
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
TAHIL21:11:12
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
Yavaşça21:11:05
Oldukça yavaş, usulca
Tehir etmek21:10:59
ertelemek
çekingen21:10:55
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
varagele21:10:48
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
Dövme21:10:45
Dövmek işi
yelken açmak21:10:35
yola çıkmak için hareket etmek
mübalağa21:10:25
Abartma, abartı
lepra21:10:25
Cüzam
mayası bozuk21:10:16
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Bacaksız21:10:10
Bacağı olmayan
payda21:10:06
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
anıtsal21:10:06
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
kestirme21:10:05
Kestirmek işi
Çatal21:09:46
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
idadi21:09:37
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
eyeri boş kalmak21:09:35
binicisi ölmek
kolaylık21:09:24
Kolay olma durumu
tan yeli21:09:06
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
bayram21:09:05
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
Sepet21:09:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
solmak21:09:00
Tazeliğini, diriliğini veya parlaklığını yitirmek
eşsiz21:08:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
trafo21:08:35
Transformatör sözünün kısaltılmışı
kampanya21:08:09
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
utma21:07:50
Utmak işi
BAR21:07:35
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
sorumluluk düşmek21:07:20
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
kiliz21:07:11
Hasır otu, saz, kamış, kofa
VESİLE21:06:56
Sebep, bahane
sütlü kengel21:06:30
Deve dikeni
öngörülü21:06:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
şerir21:06:17
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
mütemmim21:06:02
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
değişme21:05:33
Değişmek işi
İÇTEN21:05:14
Yürekten, candan, samimî
Hane21:05:06
Ev, konut
Pusu21:04:45
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
nihale21:04:41
Sofrada kullanılan sahan altlığı
Siyasi21:04:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
eğitme21:04:19
Eğitmek işi, terbiye etme
kavram21:03:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
merkez21:03:26
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
anatomici21:03:17
Anatomi uzmanı
derici21:03:04
Dericilik yapan kimse
secde21:02:18
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
dolandırıcılık21:01:57
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ücra21:01:31
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kaka21:01:16
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
kadirşinas21:01:10
Değerbilir, iyilikbilir
akmak21:00:47
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
mercan21:00:46
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
her biri21:00:06
Ayrı ayrı hepsi
Tartımlı20:59:46
bk. dizemli
deterjan20:59:42
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
yedek20:58:21
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
gedikli20:57:24
Gediği olan
gezinti20:56:57
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
KIRKI20:56:54
Kırkmak işi
geleni20:56:09
Tarla faresi, büyük fare
sıtmalanma20:55:20
Sıtmalanmak işi
lezzet20:55:15
Ağız yoluyla alınan tat
Ayni20:54:46
Gözle ilgili
YOKSUL20:54:38
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
HUYLANMA20:54:16
Huylanmak işi
bülten20:53:52
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
yerine koymak20:53:41
gibi görmek, saymak
Nd20:52:54
Neodim"in kısaltması
yazanak20:52:52
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
muflon20:52:43
Yabanî koyun, argali
Sahipsiz20:52:39
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
UYGARLIK20:52:28
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
Billursu20:52:21
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
lâkayt20:52:04
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
tükenmişlik20:52:04
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Dokümanter20:51:33
Belgesel
lamel20:51:23
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
Ekmek20:51:22
Toprağı ekip biçmek için kullanmak