kıskanç

1.SıfatKıskanma huyunda olan
Cümle 1: İlk tanıştığımız günlerde ben kıskanç ve fenaydım. - P. Safa

Son Arananlar

nefesli çalgı12:37:02
bk. üflemeli çalgı
korungalık12:36:57
Tirfil tarlası
müstemlekecilik12:36:57
Sömürgecilik
aldatmak12:36:54
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Coşkun12:36:52
Coşmuş olan
Toz12:36:50
bk. Töz
KAZULET12:36:48
Kocaman
gelişme12:36:46
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
uyuma12:36:45
Uyumak durumu
Denetçi12:36:44
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
ilke12:36:20
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
gün batımı12:36:18
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
kartpostal12:36:09
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
karaman12:36:08
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
babalık12:36:06
Baba olma durumu
Ot12:36:02
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
YARLIGAMA12:35:56
Yarlıgamak işi, mağfiret
mezuniyet12:35:54
İzinli olma durumu
tellâllık12:35:51
Telâllın yaptığı iş
delice12:35:50
Davranışları aşırı, deli gibi olan
muvasalat12:35:48
Bir yere ulaşma, varma
Kurutmalık12:35:47
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
Çekinme12:35:44
Çekinmek işi
Saçak12:35:35
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Methal12:35:34
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
bilgilik12:35:32
Ansiklopedi
Alaca karanlık12:35:29
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Komedi12:35:27
Güldürü
yeniçeri12:35:25
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
karaktersiz12:35:24
Karakteri kötü olan
iki yaşayışlı12:35:22
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
tek başına12:35:19
Kendi kendine, yalnız olarak
muharrİR12:35:17
Yazar
motel12:35:11
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
inanç12:35:04
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
siyahlık12:35:02
Siyah olma durumu, kara renk
doğulu12:35:00
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Kavram12:34:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
AR12:34:51
Argon"un kısaltması
Fıtraten12:34:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
departman12:34:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:34:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kaymak taşı12:34:46
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ev sineği12:34:44
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
karaciğer12:34:41
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Viraj12:34:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İbra12:34:35
Aklama, temize çıkarma
Aferin12:34:35
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
karşılıklı12:34:34
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
taht12:34:33
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
ademoğlu12:34:30
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Meteorolojik12:34:26
Meteoroloji ile ilgili olan
jeoloji12:34:24
Yer bilimi
karaktersizlik12:34:20
Güvenilir karakteri olmama durumu
tutarlık12:34:16
Uygunluk, insicam
HİDDET12:34:15
Öfke, kızgınlık
birinci12:34:13
Bir sayısının sıra sıfatı
karabakal12:34:07
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
Geçinme12:34:05
Geçinmek işi
kınnap12:34:02
Sicim
akıncı12:33:58
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Samimiyet12:33:58
İçtenlik
Uyarlama12:33:56
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
ŞİŞKİNLİK12:33:50
Şişkin olma durumu
Malarya12:33:48
Sıtma
su yolu12:33:45
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
gün doğusu12:33:41
Doğu
kevgir12:33:30
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
İrade yitimi12:33:28
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
YANLI12:33:25
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
vefakar12:33:24
Vefalı
mimarlık12:33:22
Mimar olma durumu
buzul bilimi12:33:19
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
VARİS12:33:15
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
İkici12:33:12
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
karşı durmak12:33:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
izafiyet12:33:00
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
sundurma12:32:40
Sundurmak işi
Çevirmen12:32:36
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
karınca12:32:35
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
hareketli12:32:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Okazyon12:32:32
Fırsat
tip12:32:30
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
pürüzalır12:32:27
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
Tosun12:32:25
Burulmuş erkek dana
stand12:32:22
bk. stant
yığılmak12:32:20
Çok sayıda birikmek toplanmak
Denizcilik12:32:19
Denizlerde sefer yapma işi
taş kömürü12:32:17
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
ismet12:32:15
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
ibadethane12:32:10
İbadet edilen yer, tapınak
kaparo12:32:07
Pey akçesi
romatizma12:32:07
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Avutmak12:32:05
Oyalamak
ZIMBIRTI12:32:03
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
cilâ12:32:02
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Zambiyalı12:32:01
Zambiya halkından olan kimse
Sözcük12:32:00
Kelime
mevzun12:31:58
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
nasır12:31:53
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
sinirsel12:31:50
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
davulcu12:31:46
Davul çalan kimse
kara çalmak12:31:41
birine iftira etmek
Müzekker12:31:39
Eril
prometyum12:31:33
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
Çöplük12:31:28
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Avantaj12:31:25
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
pelesenk ağacı12:31:24
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
minibüs12:31:23
10, 12 kişilik küçük otobüs
Memeliler12:31:22
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
hukukî12:31:20
Hukuk ile ilgili, tüzel
kontralto12:31:16
Kadın seslerinin en kalını
Aşar12:31:11
Ondalık
eğim12:31:11
Eğilmiş olma durumu
Jargon12:31:10
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
Noel12:31:08
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
Na12:31:07
Sodyum"un kısaltması
natürmort12:31:06
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
Gafil12:31:03
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
dağarcık12:31:01
Meşin torba
Silme12:30:59
Silmek işi
Nikotin12:30:54
Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, 247°C de kaynayan ve 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit (C10H14N2)
yaban ördeği12:30:48
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
akkirpani12:30:47
Ak, fakat kirli
Ilık12:30:46
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
ensesi kalın12:30:45
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
münafık12:30:45
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
TAŞIL12:30:40
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
Velur12:30:31
Kadife
hilali12:30:29
Hilâl biçiminde