kıyamet

1 İsim

Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman

Gürültülü karışıklık, gürültü, patırtı

Cümle 1: Bağırma, çağırma, kıyamet, polisler Mustafa'yı çalyaka götürürler. - P. Safa