kıymık

1 İsim

Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası

Cümle 1: Elime kıymık battı.