kaşıkçı

1 İsim

Kaşık yapan veya satan kimse

Şimşir, kemik, bağa gibi şeylerden kaşık oyan, süsleyen zanaatçı