kabil

1 Sıfat

Olabilir, mümkün

Cümle 1: Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi? - P. Safa

2 Sıfat

Türlü, gibi, benzer

Tür, cins

Cümle 1: Bu kabil hastalıklarda...