kabul yeri

1.bk. kabul odası; kabul salonu

Son Arananlar

keşke12:52:47
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
konuşkan12:52:45
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
lağım12:52:44
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
İlenç12:52:40
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
TEKNİKÇİ12:52:37
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
Mümessil12:52:36
Temsilci
tanzim12:52:31
Sıraya koyma, sıralama
su tavuğugiller12:52:18
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
itibar etmek12:52:16
saygı göstermek, saymak değer vermek
paraka12:52:14
İğneli uzun balık oltası
haşere12:52:13
Böcek
höllük12:52:12
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
malum12:52:11
Bilinen, belli
Zemberek12:52:10
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
destan gibi12:52:09
uzun yazılmış (mektup)
emen12:52:05
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
selinti12:52:01
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
menekşegiller12:51:57
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
natür12:51:56
Tabiat, doğa
Morula12:51:53
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
prizma12:51:51
Biçme
edebiyat bilimi12:51:50
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
özgü12:51:44
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
DÜZEYSİZ12:51:41
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
sonuç vermek12:51:41
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
yük asansörü12:51:35
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
devlet bankası12:51:34
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
deniz tavşancılı12:51:32
Balık kartalı
ZIT12:51:22
Karşıt anlamlı
öküz damı12:51:19
Öküz ahırı
epitelyum12:51:15
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
keçi yemişi12:51:14
Yaban mersini
yalınlık12:51:10
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
kazmaç12:51:08
bk. kazaratar
tas12:51:06
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
manevi12:51:05
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
kandırmak12:51:04
Aldatmak
dinlence12:51:02
Tatil
Sağlam12:51:01
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
niza12:51:01
Çekişme, bozuşma, kavga
forsa12:50:57
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
Üstünlük12:50:55
Üstün olma durumu, rüçhan
işlev yitimi12:50:50
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
sekreter12:50:40
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
muşmula12:50:38
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
kaygı12:50:38
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
menemen12:50:37
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz12:50:36
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
tüvana12:50:35
Kuvvetli, dinç, canlı
LEKE12:50:35
Kirliliği gösteren iz
Yaban arısı12:50:33
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
bağlı olmak12:50:31
tâbi bulunmak
ede12:50:29
Büyük erkek kardeş, ağabey
sütü bozuk12:50:28
Kötü soydan gelen (kimse)
RAYİHA12:50:26
Koku, güzel koku
süsleyici12:50:26
Süsleyen, dekoratif
öksüz12:50:24
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
kaybetmek12:50:24
Yenik düşmek, yenilmek
varyasyon12:50:23
Çeşitleme
bilinç12:50:21
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
apış12:50:17
Butların iç tarafı, iki bacak arası
tahkikat12:50:15
Soruşturmalar
Kesintisiz12:50:14
Aralıksız
yazma yitimi12:50:09
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
izinli12:50:01
İzin alarak belli bir süre için bir yerden ayrılmış, mezun
eğlendiri12:49:59
Gülmece, mizah
dua etmek12:49:59
Tanrı"ya yalvarmak
Benzen12:49:58
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
Boylam12:49:55
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
viroloji12:49:54
Virüsleri inceleyen bilim dalı
olumsuzluk eki12:49:47
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
MEBDE12:49:44
Baş, başlangıç
nasrani12:49:44
Hristiyan, İsevî
bandocu12:49:43
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
başkan12:49:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
Kumarcı12:49:39
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
üstün zekâlı12:49:35
Üstün zekâya sahip olan
dikte12:49:31
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
İhtar12:49:28
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
kurumlu12:49:26
Kurum (II) tutmuş olan
Yunanlı12:49:22
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
otoban12:49:21
Otoyol
Onurlu12:49:21
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
yalan dolan12:49:19
Gerçek olmayan birçok söz
çabukluk12:49:17
Çabuk olma durumu hız, sür"at
kuşku12:49:16
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Kimlik12:49:14
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
öğretim görevlisi12:49:12
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
ÖZERKLİK12:49:11
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
nakletmek12:49:09
Anlatmak, aktarmak
alımlı çalımlı12:49:09
Gösterişli, güzel
ihtida12:49:07
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
melankoli12:49:05
Kara sevda, malihulya
tecrübe etmek12:49:04
denemek, sınamak
bakanlık12:48:59
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
midi12:48:57
Orta
pUT12:48:57
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
peyk12:48:55
Uydu
yetinme12:48:37
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
puma12:48:30
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
çilli12:48:29
Çili olan
yük vagonu12:48:27
Yük taşımada kullanılan vagon
şakadan12:48:18
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
kilit12:48:17
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
hem12:48:16
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
ağırbaşlılık12:48:11
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
GARİP12:48:11
Kimsesiz, zavallı
Deniz mili12:48:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
TULUMBA12:48:06
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
direngen12:48:06
Direnen, inatçı, anut, muannit
kaya lifi12:48:00
Taş pamuğu, asbest
Orak12:47:57
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
falya12:47:47
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
onaylama12:47:45
Onaylamak işi, tasdik
kaya balığıgiller12:47:42
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
ahenk12:47:42
Uyum
gösterge12:47:40
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
Yorum12:47:38
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
mümas12:47:38
Dokunan, temas eden
tertip12:47:37
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
menafi12:47:35
Yararlar, faydalar
danışma meclisi12:47:33
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
pislemek12:47:31
Pisletmek
GÜNLÜK12:47:26
O günkü, o günle ilgili
aşırma12:47:24
Aşırmak işi
nükteci12:47:18
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
mukayese12:47:10
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
Emekli12:47:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
Tabut12:47:01
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
meksefe12:47:01
Kondansatör, içine elektrik enerjisi yığılan alet