kademeli

1 Sıfat

Aşamalı, basamaklı

Cümle 1: Büyük harpten sonra dört kademeli bir Yugoslavlık görüyoruz. - F. R. Atay