kadro

1 İsim

Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi

Cümle 1: Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. - F. R. Atay

Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge

Bu çizelgedeki yer

Cümle 1: Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi. - F. R. Atay

Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm