kaka

1 Sıfat

(çocuk dilinde) Kötü, çirkin

İsim

Pislik, dışkı