kakavan

1 Sıfat

Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala

Cümle 1: Uzun boylu, parlak gözlü, kakavan suratlı adam müstemlekeler nazırı imiş. - A. Gündüz