kaknem

1 Sıfat

Çirkin, huysuz

Cümle 1: Kız ne kadar kaknem veya malın gözü olursa olsun ... - T. Buğra

Kuru, sıska