kalın kafalı

1 Sıfat

Geç veya güç anlayan, gabi

Cümle 1: A, sen de ne kalın kafalı herifsin. - H. R. Gürpınar