kalburdan geçirmek

1

kalbur yardımıyla ayırmak, elemek