kale

1.İsimDüşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer
Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer
Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş

Son Arananlar

kale19:59:26
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
parçalamak19:59:24
Birliği bozmak amacıyla bölmek
atımcı19:59:24
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
ikram etmek19:59:23
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
hayranlık19:59:22
Hayran olma durumu
parçalama19:59:18
Parçalamak işi, parçalara ayırma
hava deliği19:59:13
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
haberci19:59:09
Haber getiren kimse, ulak
Şarap19:59:08
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
aksiyom19:59:06
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
maceracı19:59:06
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
hamam takımı19:59:04
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
parçacık19:59:04
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
BAYAĞI19:58:58
Aşağılık, pespaye
Şamdan19:58:58
Üzerine mum yerleştirilen destek
eskitme19:58:55
Eskitmek işi
haksız yere19:58:54
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
köpek balığı19:58:52
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
teşrih19:58:52
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
temek19:58:50
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
hak ediş19:58:50
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
YARDIM19:58:49
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
Göktürk19:58:45
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
güçsüzLÜK19:58:44
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
Klan19:58:44
Boy
güz dönemi19:58:41
Güz ayları
güverte19:58:35
Gemide ambar ve kamaraların üstü
olanaksızlık19:58:32
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
güvenlik görevlisi19:58:29
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
Şakak19:58:24
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
gözü aç19:58:22
Doymak bilmeyen, aç gözlü
gözetim19:58:17
Gözetme işi, nezaret
tenya19:58:13
Şerit
okşamak19:58:13
Hafifçe dövmek
gözaltına almak19:58:12
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
Şaban19:58:09
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
izci19:58:09
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
göz kamaştırmak19:58:07
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
örneğin19:58:06
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
okyanus çukuru19:58:04
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
gönlünce19:58:03
Dileğine uygun
nişanlanmak19:57:55
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
geçimini doğrultmak19:57:51
geçinmek için para kazanmak
nişanlamak19:57:48
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
ruhsal19:57:46
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
gerçekleşme19:57:39
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
nişangah19:57:38
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
flûrya19:57:35
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
ŞEHZADE19:57:31
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
flâvta19:57:31
Flüt
fizik ötesi19:57:26
Doğa ötesi
bilgicilik19:57:25
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
fiyakalı19:57:23
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
ŞEFKATLİ19:57:16
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
fena değil (veya fena sayılmaz)19:57:09
oldukça iyi
felsefî19:57:05
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
ruba19:57:03
Giysi, giyecek
natır19:57:02
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
fasıl19:57:01
Bölüm, kısım, devre
usul19:56:57
Kökler, asıllar
Pekmez toprağı19:56:56
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
nalın19:56:55
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
vuru19:56:53
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
baştan savma19:56:51
üstünkörü, özen göstermeden
eşlek19:56:51
Ekvator
ŞAKACI19:56:48
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
mikropsuzlandırma19:56:48
Mikropsuzlandırmak işi
eşarp19:56:47
Baş örtüsü
eğme19:56:42
Eğmek işi
oğlan19:56:39
Erkek çocuk
meşk19:56:38
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
kendini beğenmek19:56:38
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
ışık19:56:33
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
eğirme19:56:32
Eğirmek işi
eğiklik19:56:28
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
eline çabuk19:56:23
Çabuk iş gören
meşgul olmak19:56:23
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
varidat19:56:23
Akla gelen, içe doğan düşünce
ığıl ığıl19:56:20
Ağır ağır, yavaş yavaş
eczacılık19:56:16
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
dilli19:56:11
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
döşek19:56:10
Yatak
bani19:56:10
Kurucu
ıtnap19:56:08
Sözü boş yere uzatma
meşgul19:56:07
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
duyarlı19:56:04
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
dönme19:56:04
Dönmek işi
rulo19:56:01
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
dökümcülük19:55:59
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
dişli19:55:52
Dişleri olan
meşelik19:55:48
Meşe korusu veya meşe ormanı
ısırgın19:55:43
İsilik
meşe19:55:42
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
akşam namazı19:55:40
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
immünoloji19:55:40
Bağışıklık bilimi
kırıtma19:55:33
Kırıtmak işi, cilve, işve
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)19:55:33
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
ZIMBA19:55:32
Delgeç
iskambil kâğıdı19:55:31
İskambil
faziletli19:55:31
Erdemli
dayanıklılık19:55:24
Dayanıklı olma durumu, metanet
gök evi19:55:22
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
darılma19:55:21
Darılmak işi
kırıp dökmek19:55:20
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
danışıklı19:55:17
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Dışarlık19:55:14
Taşra
dalgalı akım19:55:13
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
Mücahit19:55:12
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
Sepet19:55:11
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
cüsseli19:55:08
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
kırılma19:55:06
Kırılmak işi
gün19:55:03
Güneş
merasim19:55:02
Tören
ısı cam19:55:00
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
bücür19:54:59
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
kıraat19:54:54
Okuma
esrime19:54:51
Sarhoş olma işi, gaşiy
müteferrik19:54:50
Ayrılmış, dağınık
hüthüt19:54:48
Çavuş kuşu, ibibik
buzdolabı19:54:47
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
buz dağı19:54:43
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
kıl keçisi19:54:40
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
dibace19:54:40
Başlangıç, giriş, ön söz
SEVGİLİ19:54:38
Sevgi ve bağlılık duyulan
yumuşakça19:54:37
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
akreditif19:54:36
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
ıslahat19:54:36
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
boşanma19:54:36
Boşanmak işi
köy ihtiyar heyeti19:54:35
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
pelesenk ağacı19:54:34
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)